nl-rahmen-40   brd-rahmen-40

            Welkom bij LeeGro,

het Duits-Nederlandse uitwisselingsproject voor de detailhandel

In tijden van toenemende globalisering spelen internationale contacten voor ondernemers een belangrijke rol. Daarbij zijn kennis van een vreemde taal en interculturele contacten als bijkomende kwalificatie van grote betekenis.

In deze samenhang biedt Leegro een buitenlandstage van 4 weken in Leer en Jever/Duitsland voor leerlingen die een opleiding binnen de detailhandel volgen.

Met dit kwalificatie-programma wordt de leerling de mogelijkheid geboden, zijn/haar beroeps- en persoonlijke competenties verder te ontwikkelen. Daarbij telt de stage in de Duitse bedrijven mee binnen de gevolgde beroepsopleiding.

 IMG 1195  IMG 1193  P9090129

Bij de intensieve voorbereiding van de deelnemers staan de Duitse taal en interculturele competenties centraal.

Gedurende de stage van 4 weken leren de deelnemers o.a. een nieuwe detailhandelscultuur en ontwikkelen zij hun beroeps- en socciale kwalifacatie. De deelnemers ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst een certificaat als bewijs van hun bijzondere betrokkenheid en hun buitengewone motivatie.